Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

29.3.2011

Koncert k 80. výročí vzniku SAD

29. března 2011 oslavila Společnost Antonína Dvořáka (SAD) 80. výročí své existence slavnostním večerem v sále Pálffyho paláce Pražské konzervatoře na Malé Straně. Vzhledem k tomu, že 6. dubna dovršil osmdesátiny také její předseda, dirigent Radomil Eliška, byla to příležitost k oslavám dvojím. Vzpomínková akce proběhla ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, která si letos připomíná 200. výročí vzniku; Antonín Dvořák byl jejím nejznámějším pedagogem (1891-1892, 1895-1904) a poté ředitelem (1901-1904). K jubileu zaslali Společnosti A. Dvořáka své gratulace např. nově jmenovaný prezident britské The Dvořák Society for Czech and Slovak Music dirigent Jiří Bělohlávek i její předsedkyně, paní Annette Percy a dále bývalý předseda téže společnosti a současně čestný místopředseda SAD Graham Melville Mason. Ze Spojených států přišla zdravice od Susan Lucak, předsedkyně Dvořák American Heritage Association (DAHA) sídlící v New Yorku. Dlouhý gratulační a zároveň vzpomínkový list poslal ze zdravotních důvodů nepřítomný čestný předseda SAD, skladatelův pravnuk, houslový virtuóz Josef Suk; následovala pozdravná přání od ředitelů předních orchestrů - České filharmonie a FOK.
Osobními vstupy se k blahopřáním připojili také předseda Společnosti Josefa Suka Ivan Štraus, ředitel Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech Alois Ježek a ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan. Skladatel a muzikolog Zdeněk Šesták vyzdvihl velké zásluhy R.Elišky na propagaci české hudby (zvl. A. Dvořáka, B. Smetany a L. Janáčka) během nedávných deseti turné v Japonsku a jeho tamní úspěchy u předních orchestrů (NHK Tokyo a Tokyo Philharmony, Sapporo Symphony Orchestra) a dále v Osace, Nagoye, Kyusku aj. Vtipnými vzpomínkami na roky strávené ve Dvořákově kvartetu okořenil večer violoncellista František Pišinger. Slavnostního setkání se zúčastnili i další významní hosté: předseda Společnosti Bedřicha Smetany Jan Novotný, předseda Společnosti Jana Kubelíka a koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, primárius Panochova kvarteta Jiří Panocha, violoncellista Kocianova kvarteta Václav Bernášek a také houslista Václav Snítil. Pozvání přijaly i pravnučky Antonína Dvořáka paní Hana Kakešová a Věra Johnová, které spolu s posledním žijícím skladatelovým vnukem Antonínem Dvořákem III. pečují o Mistrův dům ve Vysoké u Příbrami. Za nepřítomného vnuka byl přečten jeho milý dopis s hřejivými vzpomínkami na osoby, které v průběhu uplynulých desetiletí vykonaly mnohé pro uctění památky a ochranu osobnosti i díla Antonína Dvořáka. Významné okamžiky 80ti leté historie Společnosti A. Dvořáka připomněla její místopředsedkyně Markéta Hallová, aktuální dění pak předseda R. Eliška. Za největší úspěch posledního roku lze nepochybně označit zajištění ochrany pro dům, v němž skladatel v Praze dlouhá léta žil a zemřel. Ministerstvo kultury ČR prohlásilo tento objekt v Žitné ulici (č.p. 564) na základě žádosti SAD za kulturní památku. V podobné součinnosti SAD a MK ČR se před lety podařilo uskutečnit také prvotní záměr společnosti, tj. postavit v Praze skladateli pomník. Stalo se tak ovšem až téměř po 70ti letech od vzniku Spolku pro postavení pomníku Mistra Antonína Dvořáka v Praze, jak znělo původní pojmenování současné SAD (dnešní název od r. 1944). Skladatelův pomník před Rudolfinem, bronzovou sochu v nadživotní velikosti podle modelu Josefa Wagnera (1901 - 1957), realizoval v rámci projektu Praha, město evropské kultury roku 2000 sochařův syn Jan Wagner (1941 – 2005). Méně je známo, že na pomník původně začali vybírat peníze američtí Čechové za pomoci Dvořákova „amerického sekretáře“, houslisty a violisty Josefa Jana Kovaříka (1870-1951) v USA. Ten stál rovněž u založení pražského Spolku, což připomenul v Čechách žijící americký dvořákovský badatel a člen SAD David Beveridge.
Ukázkami z tvorby Antonína Dvořáka příjemně obohatili večer posluchači konzervatoře: Veronika Smolíková a Ludmila Hudečková výběrem z Moravských dvojzpěvů, op. 29 a 30, violoncellista Daniel Petrásek provedením Ronda g moll op. 94, Lukáš Sládek árií Vodníka z opery Rusalka, Hana Dobešová Juliinou ukolébavkou z  Jakobína a Veronika Smolíková árií Rusalky „Měsíčku na nebi“. Spoluúčinkovali profesoři Pavel Matyáš a Eva Matošková.
Oslavu zakončil symbolický přípitek a neformální přátelská diskuze všech přítomných.
        Markéta Hallová-Jarmila Tauerová

Slavnostní večer k 80. výročí Společnosti Antonína Dvořáka ve spolupráci s pedagogy a studenty Pražské konzervatoře v roce jejího 200. výročí, 29. března 2011, Pálffyho palác v Praze. Foto Zdeněk Chrapek.

(Chcete-li zobrazit některý obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).

Prof. Radomil Eliška, předseda SAD, při slavnostním proslovu.


Na slavnosti promluvil také předseda Společnosti Josefa Suka Prof. Ivan Štraus.


Jubilující Společnosti A. Dvořáka a jejímu předsedovi, jenž 6. dubna slavil též 80. narozeniny, přišel pogratulovat i hudební skladatel dr. Zdeněk Šesták.


Pedagogové a studenti Pražské konzervatoře po koncertu k 80. výročí Společnosti Antonína Dvořáka.


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2011 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 23.10.2011