Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Odkazy
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SAD Nedávná historie

 

(Níže uvedené odkazy vedou mimo server Společnosti Antonína Dvořáka)

The Dvořák Society For Czech and Slovak Music (EN)
Dvořákova společnost pro českou a slovenskou hudbu (anglicky)

http://www.dvorak-society.org/

Dvorak American Heritage Association (EN)
Asociace Dvořákova amerického dědictví (anglicky)

http://www.dvoraknyc.org

Antonín Dvořák - komplexní zdroj informací o skladateli
Antonín Dvořák - A comprehensive information source on the composer (CZ/EN)

http://www.antonin-dvorak.cz

Národní muzeum
National Museum (CZ/EN)

http://www.nm.cz

Národní muzeum - Muzeum Antonína Dvořáka

The Antonín Dvořák Museum (part of the National museum) (CZ)

http://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/antonin-dvorak.php

Sdělení pro zájemce o návštěvu soukromé vily „Rusalka“ na Vysoké u Příbrami:
kontakt na pravnučku skladatele Antonína Dvořáka paní Mgr. Hanu Kakešovou (s jejím svolením) je: 723 413 573
e-mail: Hana.Kakesova@seznam.cz

[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2017 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 22.9.2017