Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality Nedávná historie

 


Vážení členové a přátelé Společnosti Antonína Dvořáka. Do nového roku 2024 Vám všem přejeme hodně zdraví, spokojenost a štěstí.
Nyní připravujeme program na 1.pololetí tohoto roku, v němž vzpomínáme 120 let, které uplynou od skladatelova úmrtí (+1.5.1904). Brzy oznámíme přesné informace.                                 Vaše SAD


                                                                  Praha, 22. září 2023

Vážení a milí členové Společnosti Antonína Dvořáka,

z technických důvodů jsme Vám na přelomu srpna a září rozeslali pozvánky na dvořákovské zářijové oslavy jednotlivě a doufám, že jste je využili a mohli se aspoň některých akcí účastnit. Tradiční Dvořákova Nelahozeves proběhla velmi zdařile. Potěšilo nás, že jsme opět od Dvořákovy Prahy měli možnost získat na některé koncerty slevu 20% (výhradně pro členy SAD). Náš další program níže předkládáme. Ráda upozorňuji na velký význam zápisu Archivu Antonína Dvořáka (obsahující autografy skladatelových děl, cenné dopisy a další související rukopisy a písemnosti), uloženém v Muzeu Antonína Dvořáka, do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO. Co vše to pro uchovávání významných dvořákovských materiálů znamená se dozvíte na prohlídce k této příležitosti připravené výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo, od vedoucí Muzea A. Dvořáka Dr. Veroniky Vejvodové v pondělí 9. října. Na výstavě můžete ojediněle nahlédnout na skladatelovy autografy jeho významných děl.
Protože připravujeme akce na další rok, rádi bychom zjistili, zda byste měli v následujícím roce zájem o zájezd do Plas do Galerie Stretti (v návaznosti na přednášku o rodině výtvarníků a hudebníků Strettiových, která proběhla v tomto roce), v plánu je i návštěva tamního kláštera a cestou v Berouně návštěva Talichovy vily, dnes v rukách dirigentových dědiců. Členy SAD prosíme, aby projevili případný zájem o autokarový zájezd naší paní jednatelce dr. Vašíčkové buď na telefon: 603 325 155 či emailem na: anva@seznam.cz. Nejdéle do 15. prosince t. r. Těšíme se také na návrhy členů na další akce SAD.
V příštím roce si budeme připomínat 120 let od úmrtí našeho skladatele a předpokládáme i otevření nově rekonstruovaného rodného domu Antonína Dvořáka s novou expozicí v Nelahozevsi.
Na setkávání s Vámi se těší

                                PhDr. Markéta Hallová, předsedkyně


Ve dnech 9.-10.12.2023 proběhla v Praze soutěž "Antonín Dvořák mladým".

Vážení a milí členové SAD, oznamujeme Vám, že 27. ledna 2024 zemřela dlouholetá členka Společnosti Antonína Dvořáka - paní Marie Suková, která po smrti svého manžela, houslového virtuosa Josefa Suka, dr. h. c. , podporovala finančně naši činnost. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 6. února 2024 v 11.00 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze a poté bude její tělo uloženo do hrobky na Vyšehradě. Čest její památce.
Výbor SAD.


                                                              P R O G R A M - II. pololetí r. 2023Přehled akcí pořádaných SAD:Čtvrtek 28. září – neděle 1. října 2023, Pražská konzervatoř
5. ročník Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala v Praze
zveme především na závěrečný koncert 1. 10. v 17.00 hod., tj. na finále soutěže s Plzeňskou filharmonií za řízení dirigenta Chuhei Iwasakiho – sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, P. 1; opět budeme předávat cenu SAD za nejlepší interpretaci skladby Oskara Nedbala
vstup volný

Pondělí 9. října 17:00 hodin, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
provedení výstavou Antonín Dvořák: Můj život a dílo
výstava se koná při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO; s výkladem autorky výstavy Mgr. Veroniky Vejvodové, Ph.D., vedoucí Muzea A. Dvořáka; vystaveny budou postupně i některé autografy slavných Dvořákových skladeb - ojedinělá příležitost;
pro členy SAD na provedení vstup zdarma;
u příležitosti vystavení autografů pořádá NM-MAD ve spolupráci se SAD též přednášky :
ve středu 11. října 17:30 hod., MAD přednášku Mgr. Jana Kachlíka, Ph.D.: Rukopis pod drobnohledem: Dvořákovy Moravské dvojzpěvy
a
pondělí 30. října 17:30 hod., MAD, přednášku Mgr. Ludmily Šmídové Ph.D., pod názvem Rukopis pod drobnohledem: Dvořákův Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33
bližší viz:
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/rukopis-pod-drobnohledem-dvorakuv-koncert-pro-klavir-a-orchestr-g-moll-op-33
vstup pro členy SAD na přednášky zdarma

Čtvrtek 9. listopadu 2023 19:00 hodin, koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1
Koncert na počest prof. Františka Pišingera u příležitosti 50. výročí počátku jeho pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři , vystoupí jeho významní žáci:
Miloš Jahoda (FOK), Petr Nouzovský (Pražská konzervatoř), Petr Šporcl (Nosticovo kvarteto), Štěpán Filípek (Filharmonie Brno), Petr Malíšek (FOK),  Vít Petrášek (Epoque kvartet), Hana Hašplová (Sukův komorní orchestr), Kryštof Lecian, Hana Baboráková, Hana Haubertová,  a dále Epoque kvartet; zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, R. Schumanna, H. Villa-Lobose a další, slovem bude provázet Zuzana Dostálová;

violoncellista prof. František Pišinger (1931-2019) byl zakládajícím a posléze dlouholetým členem Dvořákova kvarteta a mnoho let byl činný ve Společnosti A. Dvořáka, kde v posledních letech působil rovněž ve výboru SAD, více též na:
https://slovnik.ceskyhudebnislovnik.cz/component/mdictionary/?task=record.record_detail&id=872
nebo velký nekrolog:
https://operaplus.cz/zemrel-violoncellista-a-pedagog-frantisek-pisinger/

Sobota 9. a neděle 10. prosince 2023, Pálffyho palác, Valdštejnská 14, Praha 1 – Malá Strana
III. ročník soutěže „Antonín Dvořák mladým“

letošní ročník soutěže, který je vynikajícím počinem členky výboru SAD, MgA. Slávky Vernerové-Pěchočové, PhD., bude věnován opět klavírní hře; přítomnost členů SAD při soutěži vítána
více viz na: www.antonindvorakmladym.cz


Soutěžní přehlídka klavírní hry 9. a 10. prosince 2023Doporučené akce:Od středy 13. září 2023 do 30. září 2024, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Antonín Dvořák: Můj život a dílo
výstava konaná při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO – prohlídka pro členy SAD a specializované přednášky viz výše

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha 2023
hlavní program v Praze ve dnech 2. - 25. 9. 2023 - více viz:
facebook.com/dvorakovapraha, nebo katalog.dvorakovapraha.cz;
jako v předcházejících létech mohou členové SAD zakoupit vstupenky se slevou, kódy k uplatnění slevy 20% a 10% ceny vstupenky jste již obdrželi od předsedkyně SAD, pí. dr. M. Hallové

Mezinárodní violová soutěž Oskara Nedbala Praha 2023
29. 9. 2023, 9.30–22.00
2. kolo soutěže
sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1
30. 9. 2023, 18.00
Laureátský koncert
Takehiro Konoe (NL/JPN) – viola
Stanislav Gallin – klavír
Pálffyho palác, Valdštejnská 14, Praha 1
1. 10. 2023, 17.00
Finále soutěže za doprovodu Plzeňské filharmonie,
dirigent Chuhei Iwasaki
sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1
vstup volný
viz www.violacompetition.com
Pozvánka ve tvaru PDF

57. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech 
3. - 10. listopadu 2023 
viz http://www.singingcompetition.eu/
zástupce naší společnosti předá tradičně cenu SAD za nejlepší interpretaci písně Antonína Dvořáka při závěrečném koncertu 10. 11. 2023

Upozorňujeme, že Rada akademiků Akademie klasické hudby rozhodla, že letos předá Cenu Antonína Dvořáka za celoživotní dílo a přínos k péči o odkaz Antonína Dvořáka renomovanému souboru Panochovu kvartetu 29. listopadu t. r. ve Španělském sále Pražského hradu na koncertu 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků
Gratulujeme ! Panochovo kvarteto (Jiří Panocha, Pavel Zejfart, Miroslav Sehnoutka, Jaroslav Kulhan) je čestným členem naší Dvořákovy společnosti již od 15.6.2009;
blíže viz : https://www.akademieklasickehudby.cz/cs/aktivity/cena-antonina-dvoraka

Akce Památníku A. Dvořáka na Vysoké viz: www.antonindvorak.cz

Průběžné informace k akcím podá jednatelka SAD: PhDr. Anna Vašíčková, telefon: 603 325 155

UPOZORNĚNÍ!


medaile k 180. výročí narození A. Dvořáka se skladatelovým portrétem na líci a na rubu s vyobrazením pražského Rudolfina o průměru 50 mm v patinované mosazi nebo bílé alpace, uložené:

1/ v průhledném plastovém přebalu, tj. „ kapsli“ - stojí 270,- Kč
2/ v plastové krabičce - 290,- Kč
3/ v kožené krabičce - 340,- Kč

tyto medaile jsou již k dispozici – objednávky u jednatelky SAD;
medaile ve stříbře (Ag 925/1000, s puncem) v dřevěné kazetě za 3.300,- Kč;
zájemci o stříbrnou medaili (na objednávku) se mohou registrovat také u jednatelky SAD;

stále je možnost zakoupení unikátních vzpomínek na bývalého předsedu SAD, významného muzikologa, hudebního skladatele a starostu českého Junáka, Dr. Jarmila Burghausera - cena pro členy SAD: 50,- Kč, pro nečleny: 160,- Kč (česká verze); jsou k dispozici i sborníky v anglické verzi (tj. obsahem totožné s českou verzí, rozšířené o životopis J. Burghausera a vzpomínku od M. Hallové) - tuto verzi vydala Dvořákova společnost ve Velké Británii (angl. verze darem britského spolku je do rozebrání u naší SAD zdarma);


Žádáme zapomnětlivé členy, kteří dosud neuhradili roční členský poplatek (minimální částka na rok je 300,- Kč, děti a mládež do 26 let 150,- Kč), aby tak dodatečně učinili. Děkujeme.

ČÍSLO ÚČTU SAD PRO BANKOVNÍ PŘEVODY: 1922523339/0800, ČESKÁ SPOŘITELNA
Pokud posíláte peníze z účtu jiné osoby než je jméno člena SAD, uveďte, prosím, jméno osoby ( za kterou je platba hrazena) ve zprávě pro příjemce.

Těm, kteří již zaplatili, děkujeme za laskavé uhrazení; pokud chcete přispět na činnost více, samozřejmě uvítáme i částku vyšší; ty z vás, kteří dosud nemají členskou legitimaci – mj. doklad pro získání různých slev na koncerty apod., upozorňujeme, že jim bude vystavena naší paní jednatelkou, obraťte se na ni


Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2024 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 7.2.2024