Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality Nedávná historie

 


                                                                  Únor 2023

Vážení členové Společnosti Antonína Dvořáka,

zase další rok je za námi. Do toho nového Vám přeji hodně sil, spokojenost a vnější i vnitřní poklid. A také hodně životních zážitků, k nimž přispěje jistě právě hudba. Doufám, že námi pořádané i námi doporučené akce Vás potěší a že si z nich vyberete. Bohužel nám chybí odezva a nápady z Vaší strany (až na malé výjimky), prosím, pište nám Vaše přání, doporučení.
Jsme rádi, že se do naší Společnosti A. Dvořáka přihlásilo několik mladých zájemců, především účastníků úspěšné prosincové soutěže komorní hry pořádané pod záštitou SAD a iniciátorkou projektu Dr. Slávkou Vernerovou-Pěchočovou.
A jistě Vás stejně jako nás potěší i informace, že rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi byl předán vlastníky, tj. rodinou Lobkowiczových v lednu t. r., do rukou stavební firmy, která se ujme rekonstrukce celého areálu vytvořeného mezinárodní skupinou architektů, designerů podle předem památkáři schválených plánů a že ve spolupráci s Národním muzeem-Muzeem české hudby-Muzeem Antonína Dvořáka se připravuje nová expozice. Její otevření je plánováno na jaro následujícího roku, tedy r. 2024. O projektu se dozvíte více na adrese: www.lobkowicz.cz/rodny-dum-antonina-dvoraka-756 či na adrese další. V krátkém videu můžete shlédnout vyjádření podpory projektu iniciovaného Williamem a Alexandrou Lobkowicz od starosty Nelahozevsi pana Jakuba Bryndy, skladatelova pravnuka Petra Dvořáka nebo z úst hudebníků světové pověsti: americké sopranistky s českými kořeny René Fleming nebo violoncellisty Yo-yo-Ma. Své nadšení z realizace obnovy domu projevila ještě i emeritní ministryně zahraničí USA, pí. Madeleine Albright (+). O to smutnější je informace, že Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích, tedy místa Dvořákových školních a skladatelských začátků u Antonína Liehmanna, má být předána ze správy Úřadu Městyse Zlonice jinému subjektu. Naše Společnost, která stála u zřízení tamního Památníku, se snaží ještě rozhodnutí zvrátit - viz Úřad Městyse Zlonice.doc.
A naše pozvání na níže uvedené akce následují.
Srdečně vás zdraví

                                PhDr. Markéta Hallová, předsedkyně


                                                              I. pololetí r. 2023Přehled akcí pořádaných SAD:Duben 2023
Pietní položení květin u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
v předvečer 119. výročí úmrtí Antonína Dvořáka (+ 1. 5. 1904)

Úterý 9. května 2023, 17:30 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
„Rukopisy skladatelů soukromých sbírkách“
přednáška ve spolupráci s MAD a Klubem sběratelů autogramů; vzácné rukopisy hudebních skladatelů (např. Smetany, Dvořáka, ale také Škroupa, Čajkovského nebo Chopina a Beethovena) nacházející se v soukromých sbírkách; o své zkušenosti se s Vámi podělí předseda Klubu sběratelů autogramů JUDr. Martin Pros, Ph.D. který působí jako znalec pro přední aukční domy; několik desetiletí se věnuje sbírání podpisů a rukopisů slavných osobností, kdy jeho sbírka obsahuje mj. Franze Kafku nebo Picassa, zkušenosti získával rovněž v Paříži, kde několik let žil, a proto bude také sdílet své poznatky, jakým způsobem ke sběratelství národních velikánů přistupují zahraniční sběratelé;
pro členy SAD vstup volný

Návštěva výstavy Hudební zvěřinec, probíhající v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana
komentovaná prohlídka od autorek výstavy speciálně pro členy SAD (vstup zdarma) proběhne
ve středu 10. 5., od 16.45 (trvá 50 - 60 minut);
zajímavá výstava vás zavede do světa, kde se hudba prolíná s říší zvířat; více o výstavě viz   www.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/hudebni-zverinec;
pro veřejnost pořádá ČMH komentované prohlídky (se vstupným) vždy jednou za měsíc, od 17,00 do cca 18,00 hod. v datech  23. 2., 30. 3., 20. 4., 25. 5. a 15. 6. (jedná se vždy o čtvrtek), výstava probíhá do 30. 6. t. r.; pro děti a mládež-členy SAD připravujeme speciální prohlídku této výstavy, datum a čas obešleme adresně.

Neděle 28. května 2023, 10:30 hod., kostel sv. Lukáše, Křečovice
„Sukovy Křečovice“

pietní koncert a vzpomínka k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka (1874-1935), pořádaný MHF Pražské jaro, spojeno s položením květin na Sukův hrob; doprava účastníků bude zdarma (hradí SAD a PJ), oběd není zajištěn;
odjezd autobusu v 8:30 hod. od Vinohradského divadla, nám. Míru, Praha 2, předpokládaný návrat do Prahy v 14:00 - 14:30 hod.; závazné přihlášky bude přijímat od 2. 5. 2023 A. Vašíčková na e-mailové adrese anva@seznam.cz, nebo na tel.: 603 325 155;
program: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet č. 2 a moll op. 13
program: Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 1 B dur op. 11
interpreti: Kukal Quartet (Eliška Kukalová – housle, Klára Lešková - housle,
interpreti: Šimon Truszka – viola, Jonathan Gerstner – violoncello)
vstupné na koncert zdarma; možno spojit též s individuální návštěvou rodné světničky Josefa Suka (škola - vstup zdarma) a s návštěvou expozice v Památníku Josefa Suka, domě, kde J. Suk později žil - tam nutno vstupné hradit; možno navštívit také Sukovu mohylu v lipové aleji s kameny s názvy skladatelových skladeb.

Pondělí 12.června, 17,30 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
„Nejen ve výtvarném umění, ale i v hudbě život rodiny Stretti“
přednáška o hudbě v rodině Strettiových a o osobnosti a tvorbě právníka a hudebního skladatele Richarda Strettiho (jednoho z prvních  předsedů SAD) a o výtvarnících Viktoru, Jaromíru Stretti-Zamponim, Mario Strettim i restaurátorovi a pedagogovi Karlu Strettim; promluví Mgr. Dr.Phil.Viktor Velek, Ph.D. a v podvečeru zazní i skladby Richarda a Karla Strettiho;
ve spolupráci s Národním muzeem-Muzeem Antonína Dvořáka a Mezinárodní společností Josefa Bohuslava Foerstra;
vstup pro členy SAD a MSJBF volný
Doporučujeme:Návštěvu výstavy „Sochař a světoobčan Ivan Meštrovič (1883-1962)“Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna, Mariánské nám., Praha 1; výstava pouze do 26.2. 2023 je ojedinělou příležitostí vidět důležitá díla tvorby tohoto původem chorvatského sochaře žijícího dlouhodobě v USA v kontextu s díly Augusta Rodina a českých sochařů jejich doby; připomenuta je i informace, že Meštrovič vytvořil nedlouho před svou smrtí sochu Antonína Dvořáka umístěnou původně v budově Newyorské filharmonie, v současnosti ve Stuyvesant-parku v New Yorku, poblíž místa, respektive domu, kde AD za svého amerického pobytu s rodinou žil (dnes je na místě Dvořákova newyorského bydliště nemocnice)

V Galerii moderního umění v Hradci Králové probíhá do 11. června t.r. výstava prací Josefa Wagnera,
sochaře , který mj. navrhl pomník Antonína Dvořáka (dnes podle Wagnerova návrhu stojí skladatelova socha před pražským Rudolfinem). Kdo budete mít možnost navštívit Hradec Králové neopomeňte výstavu navštívit, ti z Vás, kteří tam nenajdou cestu, mohou shlédnout aspoň část elektronicky na adrese www.galeriehk.cz
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139/140
500 03 Hradec Králové
E-mail: info@galeriehk.cz
Tel.: 495 512 538

Pondělí 17. dubna 2023, 18:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

UPOZORNĚNÍ:
Dle sdělení vedoucí MAD, pí. dr. V. Vejvodové, se vernisáž výstavy nekoná
a přesouvá se na podzim letošního roku.


„Antonín Dvořák: Můj život a dílo“  – vernisáž výstavy (termín konání výstavy 18. 4. 2023 – 28. 4. 2024); výstava originálních rukopisů skladatele Antonína Dvořáka a reprodukcí dalších dokumentů ze sbírky Muzea Antonína Dvořáka při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do registru Paměti světa UNESCO (termín vyhlášení výsledků nominace do léta roku 2023); autobiograficky laděná výstava je zaměřena na rukopisy významných skladeb Antonína Dvořáka ze čtyř období jeho života; skladatelův život je představen retrospektivně v rámci jednotlivých období prostřednictvím rozhovorů, které Dvořák během svého života poskytoval zahraničnímu tisku; ze sbírky rukopisů je vybráno 12 významných skladeb, které budou vystaveny v jedné trezorové vitríně vždy po dobu jednoho měsíce (např. Moravské dvojzpěvy, Stabat mater, Biblické písně, Vodník, Armida atd.); vystavené předměty budou prezentovány v nové trezorové vitríně; výstavu doplní reprezentativní katalog; 
do otevření této nové výstavy můžete ještě shlédnout výstavu Antonín Dvořák a sláva (tamtéž, tj. MAD)

Vaší pozornosti doporučujeme také novou knihu našeho čestného člena PhDr.Milana Kuny DrSc. a sice Václav Talich: dopisy, kterou vydalo Muzeum Českého krasu v Berouně koncem r. 2022, její cena je 349,-Kč bez poštovného; uájemci si mohou o knihu dopsat na emailovou adresu muzea: podatelna@muzeum-beroun.cz nebo si knihu zakoupit přímo v pokladně tohoto muzea

Dvořákův festival, viz: www.dvorakuvfestival.cz

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram, viz www.hfad.cz

Památník A. Dvořáka na Vysoké viz: www.antonindvorak.cz

Varia:

stále je možno objednat zakoupení medaile k 180. výročí narození A. Dvořáka se skladatelovým portrétem (líc) a vyobrazením pražského Rudolfina (rub) o průměru 50 mm:
cena medailí v patinované mosazi nebo bílé alpace, uložené:

1/ v průhledném plastovém přebalu, tj. „ kapsli“ - stojí 270,- Kč
2/ v plastové krabičce - 290,- Kč
3/ v kožené krabičce - 340,- Kč

medaile ve stříbře (Ag 925/1000, s puncem) v dřevěné kazetě za 3.300,- Kč;


zájemci o medaile mohou kontaktovat jednatelku SAD dr. A. Vašíčkovou


K dispozici je stále ještě Sborník unikátních vzpomínek na bývalého předsedu SAD, významného muzikologa, hudebního skladatele a starostu českého Junáka, Dr. Jarmila Burghausera; cena pro členy SAD: 50,- Kč, pro nečleny: 160,- Kč (česká verze).


A opět upozorňujeme, že nakladatelství Academia vydalo v r. 2020 publikaci skladatelova vnuka PhDr. Jana Suka Melancholické století oblaku - Josef Suk a život umělců, kterou lze zakoupit v prodejnách Academia i přes internet; s dr. Janem Sukem se můžete osobně setkat v Památníku Josefa Suka v Křečovicích

UPOZORNĚNÍ!


Valná hromada členů SAD, která se konala 25. 10. 2021, odsouhlasila změnu výše členského příspěvku:
            roční členský příspěvek - 300,- Kč
            děti a mládež do 26 let (včetně) - 150,- Kč
žádáme členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2023 do dubna t.r.

složenkou, nebo převodem na účet SAD: 1922523339/0800, Česká spořitelna; pokud chcete přispět na činnost více, samozřejmě uvítáme i částku vyšší; děkujeme těm, kteří již tak v loňském roce učinili, a jsou tím pádem našimi sponzory; vyzýváme též členy, kteří nám ještě nezaslali emailovou adresu, aby tak učinili, průběžně informujeme o nabídnutých vstupenkách ve slevě či zdarma.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2023 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 2.5.2023