Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality Nedávná historie

 


                                                                  4. března 2024

Vážení a milí členové Společnosti Antonína Dvořáka,

letos si připomínáme 120. výročí úmrtí světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka (+1. 4.1904), jehož tvorba slaví úspěchy po celé zeměkouli. Dvořákova Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ zazněla jak známo symbolicky i před přistáním prvních lidí na Měsíc r. 1969 v kabině Apolla 11. Nahrávky jeho skladeb putují také v sondě Voyager vyslané r. 1977 mimo naši sluneční soustavu s informacemi o planetě Zemi. Avšak Dvořákův pomník v Praze, jehož postavení bylo impulsem ke vzniku našeho spolku (r. 1931), stojí před Rudolfinem nadále v nejistotě. I pro něj už od okamžiku jeho odhalení v r. 2000 platí stále ono nerudovské „kam s ním“. Plány na rekonstrukci Palachova náměstí jsou totiž stále „v mlhách“. Kromě A. Dvořáka si letos připomínáme také výročí dalších českých skladatelů, jejichž rok narození/úmrtí končí číslem „čtyři“. Pro jejich koncentraci se pro příslušné letopočty vžilo označení „Rok české hudby“. Doporučujeme tedy rovněž účast na oslavách 200. jubilea narození Bedřicha Smetany
(viz programy poskytnuté Smetanovou společností). Zároveň jsme zařadili do našich akcí i některé z programů připomínky dvou významných Dvořákových žáků, Josefa Suka a Oskara Nedbala. Ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro připravujeme opět autokarový zájezd do Křečovic, rodiště a místa pobytu J. Suka, spolu s Mezinárodní společností Oskara Nedbala pak nově výlet do Nedbalova rodiště, Tábora. Po skladatelových stopách v Táboře nás provede muzikoložka PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. (předsedkyně MSON). Zájemci budou moci navštívit i večerní koncert Táborského symfonického orchestru Bolech v Divadle Oskara Nedbala a pohodlně se vrátit vlakem zpět do Prahy (bližší viz níže).

Členům SAD, kteří již letošní členský příspěvek uhradili, vřele děkujeme; obzvlášť těm, kteří částku dle svého uvážení navýšili a stali se tak našimi sponzory. Vítáme, že i někteří neplatiči vyrovnali své dřívější závazky. Vzhledem k množícím se dotazům ze strany veřejnosti na možnost vstupu do SAD sdělujeme, že stačí vyplnit přihlášku, která je k dispozici na www.dvorakantonin.com a zaslat ji spolu s informací o uhrazení členského příspěvku zpět. Vítán je každý zájemce. Z důvodu pružnosti vzájemné komunikace doporučujeme uvést také elektronický kontakt (e-mail). Často rozesíláme aktuální informace o zajímavých koncertech, výstavách či jiných akcích. Rovněž uvítáme Vaše podněty a návrhy k činnosti SAD. Věříme, že si z našich či doporučených akcí vyberete a těšíme se na setkávání s Vámi.

Krásné hudební zážitky přeje a srdečně Vás zdraví

                                PhDr. Markéta Hallová
                                   předsedkyně SAD

P. S. Prosíme o pozorné pročtení následujícího textu.
Bankovní číslo SAD: 1922523339/0800
(v případě platby z účtu jiné osoby uveďte v poznámce Vaše jméno).
O úhradu členského příspěvku na r. 2024 bankovním převodem nebo složenkou žádáme laskavě do konce dubna t. r. Dospělí: 300,- Kč, děti a mládež do 26 let (včetně) 150,- Kč. Vyšší částky na činnost SAD vítány. Těm, kteří tak již učinili, vřele děkujeme.


Ve dnech 9.-10.12.2023 proběhla v Praze soutěž "Antonín Dvořák mladým".

Vážení a milí členové SAD, oznamujeme Vám, že 27. ledna 2024 zemřela dlouholetá členka Společnosti Antonína Dvořáka - paní Marie Suková, která po smrti svého manžela, houslového virtuosa Josefa Suka, dr. h. c. , podporovala finančně naši činnost. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 6. února 2024 v 11.00 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze a poté bude její tělo uloženo do hrobky na Vyšehradě. Čest její památce.
Výbor SAD.
Přehled akcí pořádaných SAD - I. pololetí r. 2024:Čtvrtek 21. března 2024, 18:00 hod., PK Pálffyovský palác, Valdštejnská 158/14, Praha 1 – Malá Strana
Gratulační podvečer s Radoslavem Kvapilem k 90. výročí jeho narození.
V rámci setkání s oslavencem zazní skladby Antonína Dvořáka v interpretaci R. Kvapila a bude vzpomenuto vzniku první souborné nahrávky skladatelova klavírního díla. Koná se ve spolupráci s Pražskou konzervatoří a Muzeem A. Dvořáka.
Vstup zdarma.
Pozvánka.


Neděle 24. března 2024, Výlet vlakem za Oskarem Nedbalem do Tábora, procházka + koncert
Sraz v Táboře před Divadlem Oskara Nedbala v 15:00 - prohlídka divadelních prostor, zejména unikátního dvoj-jeviště (společného pro velký a malý sál), v 16:00 hod. navazuje cca hodinová komentovaná procházka městem Po stopách O. Nedbala s PhDr. Ludmilou Peřinovou, Ph.D. (vychází od divadla).
19:00 hod. Koncert Táborského symfonického orchestru Bolech k Roku O. Nedbala v Táboře; Divadlo O. Nedbala, spojeno se křtem nové knihy L. Peřinové: František Bolech a hudební život v  Táboře, také možno zakoupit publikaci Táborský rodák Oskar Nedbal (vyd. Husitské muzeum v Táboře 2021) téže autorky.
SAD pořádá ve spolupráci s Mezinárodní společností O. Nedbala k 150. výročí skladatelova narození (* 26. 3. 1874). Vstup zdarma. Počet zájemců je z důvodu nutné rezervace volných vstupenek na koncert nutno nahlásit nejpozději do 17. 3. jednatelce (tel. 603 325 155), či předsedkyni SAD (tel. 728 647 555). Vlakové spoje z Hl. nádraží v Praze: tam 9:21 hod. (a pak každou hodinu), zpět: 21:00 hod. nebo 21:37 hod. (poslední spoj). Cesta trvá krátce přes hodinu.

Středa 17. dubna 2024, 18:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Slavnostní koncert k 120. výročí úmrtí Antonína Dvořáka
„Dvořák a jeho současníci“. Odborný výklad k vystavenému rukopisu klavírního tria Dumky op. 90 Barbora Števanka Kadlíčková. Program: A. Dvořák, P. I. Čajkovskij, G. Fauré, interpreti: Klavírní kvarteto Josefa Suka (rukopis bude vystaven od 2. do 30. dubna t. r.). Jednotné vstupné 80 Kč.

Pondělí 29. dubna 2024, 17:00 hod., Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad
Pietní vzpomínka u hrobu Antonína Dvořáka v předvečer 120. výročí Mistrova úmrtí (+ 1. 5. 1904). Vystoupí Pražský smíšený sbor řízený sbormistrem a um. vedoucím Jiřím Petrdlíkem, promluví Pavel Trojan ml., ředitel MHF Pražské jaro.

Neděle 26. května 2024, 10:30 hod., kostel sv. Lukáše, Křečovice
Sukovy Křečovice pietní koncert, vzpomínka a položení květin na hrob skladatele Josefa Suka (+ 29. 5. 1935). Pořádá MHF Pražské jaro ve spolupráci se SAD. Doprava účastníků zdarma (hradí pořadatel), oběd není zajištěn. Odjezd autobusu v 8:30 hod. od Vinohradského divadla, Nám. Míru, Praha 2, předpokládaný návrat kolem 14:00 hod. tamtéž. Závazné přihlášky přijímá od 2. 5. dr. A. Vašíčková: anva@seznam.cz, nebo tel.: 603 325 155; program: proslov PhDr. Jana Vojtěšková, CSc; skladby J. S. Bacha, J. K. Vaňhala, G. F. Händela, A. Dvořáka, L. Janáčka, F. Liszta provede Lucie Kaňková – soprán a Aleš Bárta – varhany. Vstup zdarma. Výlet lze spojit s individuální návštěvou rodné světničky Josefa Suka a Památníku Josefa Suka, domu, kde skladatel později žil. Vstupné 50/30 Kč. V docházkové vzdálenosti se nachází Sukova lipová alej (s kameny nesoucími názvy skladatelových kompozic) zakončená mohylou.

Čtvrtek 30. května 2024, 17:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
„Rukopis pod drobnohledem - cyklus přednášek pořádaný ČMH-MAD ve spolupráci ze SAD:
Vystavený rukopis V přírodě, op. 91 přiblíží Dr. David Beveridge, čestný člen SAD. Rukopis díla bude vystaven od 2. 5. do 2. 6. t. r. Pro členy SAD vstup zdarma.

Čtvrtek 13. června 2024, 17:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
„Rukopis pod drobnohledem - cyklus přednášek pořádaný ČMH-MAD ve spolupráci se SAD. O vystavených klavírních Humoreskách, op. 101 pohovoří a též je zahraje MgA. Tomáš Víšek, Ph.D. Rukopis díla bude vystaven od 4. do 30. 6. t. r. Pro členy SAD vstup zdarma

Zájemce o účast na letošním ročníku soutěžní přehlídky komorní hudby „Antonín Dvořák mladým“ proběhne 7. - 8. prosince 2024, bližší informace viz: www.antonindvorakmladym.czDoporučujeme:Duben 2024 (do 30. 4.), Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, 110 00 Praha 1 – Staré Město
160 let Umělecké besedy – výstava

Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
komentované prohlídky výstavou „Antonín Dvořák: Můj život a dílo“ s odbornými pracovnicemi MAD čtvrtky, 16:00: 21. 3. - Symfonie č. 8 G dur (Ivana Círová), 18. 7. - Biblické písně (Veronika Vejvodová), 15. 8. - Vodník (Barbora Števanka Kadlíčková). Vystaveny budou Dvořákovy autografy.

Vaší pozornosti doporučujeme knihu čestného člena SAD PhDr. Milana Kuny DrSc.: Václav Talich: dopisy. Vydalo Muzeum Českého krasu v Berouně r. 2022, cena 349,- Kč bez poštovného. Publikaci lze objednat elektronicky v MČK: podatelna@muzeum-beroun.cz nebo zakoupit v pokladně tamtéž.
K dispozici též stále Sborník vzpomínek na bývalého předsedu SAD, muzikologa, skladatele a starostu českého Junáka, PhDr. Jarmila Burghausera; cena pro členy SAD: 50,- Kč, pro nečleny: 160,- Kč (česká verze) – k doptání u pí. jednatelky SAD.
Dále opět upozorňujeme na publikaci skladatelova vnuka PhDr. Jana Suka Melancholické století oblaku. Josef Suk a život umělců; k zakoupení v prodejnách Academia (tam vyd. 2020) nebo přes internet.

Dvořákův festival, viz: www.dvorakuvfestival.cz
Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram, viz: www.hfad.cz
Památník A. Dvořáka na Vysoké, viz: www.antonindvorak.czVaria:


Stále jsou k dispozici medaile k 180. výročí narození A. Dvořáka: skladatelův portrét (líc), budova Rudolfina (rub), průměr 50 mm.
Cena medailí v patinované mosazi nebo bílé alpace, uložené:
1/ v průhledném plastovém obalu - 270,- Kč,
2/ v plastové krabičce - 290,- Kč,
3/ v kožené krabičce - 340,- Kč,
4/ medaile ve stříbře (Ag 925/1000, s puncem) v dřevěné kazetě za 3.300,- Kč;

Kontakt: jednatelka SAD dr. A. Vašíčková (anva@seznam.cz)


Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2024 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 8.3.2024