Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality

 


                                                                                                                   únor 2017

Vážení členové SAD,
přejeme Vám, ač opožděně, úspěšný a spokojený rok 2017.

Připravili jsme pro Vás několik různorodých akcí a doufáme, že Vás potěší a že si z naší nabídky vyberete. Protože uplyne 19. února 20 let od úmrtí našeho bývalého předsedy, muzikologa - dvořákovského badatele světového renomé, hudebního skladatele a sbormistra PhDr. Jarmila Burghausera (1921-1997), ráda bych Vás upozornila na sborník vzpomínek jak zahraničních tak našich přispěvatelů, napsaných na jeho památku. Po létech se nám opět přibližuje Burghauserova neobyčejná osobnost s mnoha zájmy a šíří jeho tvůrčího odkazu, navíc bojující s překážkami složité doby, do níž se narodil. Publikaci se nám podařilo vydat k tomuto jubileu mj. za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Nadace Českého hudebního fondu. Pro členy SAD bude kniha připravena koncem února k vyzvednutí u naší paní tajemnice dr. A. Vašíčkové (viz níže). V letošním roce se dožívají významných životních jubileí: člen výboru SAD, pan architekt Alois Doležel, čestná členka a stále aktivní správkyně našich financí paní Marie Mikysová-Březnovská a také další čestní členové: houslový virtuos a pedagog Prof. Ivan Štraus a PhDr. Milan Kuna DrSc., jenž se zabývá dlouhodobě životem a dílem Antonína Dvořáka (mimo jiná témata), nejnověji pak v dvořákovském lexikonu osobností, který je právě v tisku a vyjde zanedlouho v  nakladatelství Academia.

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví a životního elánu!

Srdečně zdraví a na setkání se těší Vaše
                                                                                PhDr. Markéta Hallová, předsedkyně


                                                I. pololetí r. 2017Přehled akcí pořádaných SAD:Sobota 1. dubna 2017, 16:00 hod., České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana
„Skladatel Julius Fučík (1872-1916 ) – žák Antonína Dvořáka“
přednáška PhDr. J. Šebesty, muzikologa – specialisty na život a dílo J. Fučíka, o známých a hlavně neznámých událostech v životě skladatele; přednáška doplněna hudebními ukázkami a fotografiemi - pořádáno ve spolupráci s Českým muzeem hudby
vstup volný

Neděle 2. dubna 2017, 16:00 hod., České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana
„Hudební příběh skladatele Julia Fučíka“ - koncert ze známých a neznámých skladeb J. Fučíka;
průvodní slovo koncertu: PhDr. J. Šebesta; účinkující: Hudba Hradní stráže a Policie ČR, za řízení šéfdirigenta plk., Mgr. V. Blahunka, PhD. - pořádáno ve spolupráci s Českým muzeem hudby
vstup volný

Pátek 28. dubna 2017, 16:00 hod., Vyšehradský hřbitov
Pietní položení květin u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
u příležitosti 113. výročí skladatelova úmrtí.

Čtvrtek 4. května 2017, 17:00 hod., Rudolfinum, nám. Jana Palacha, Praha 1 – Staré Město
Prohlídka budovy pro členy SAD;
odborný výklad Mgr.Lucie Maňourová, odborná pracovnice České filharmonie
trasa prohlídky: Dvořákova síň a Sukův sál, prezidentský salonek, sochy na střeše budovy; sraz v 16:50 hod. před pokladnami předprodeje - vzhledem k omezenému počtu návštěvníků prosíme zájemce, aby se předem nahlásili u dr. A. Vašíčkové, od 18. 4. 2017 na obvyklých kontaktech
vstupné pro člena SAD s 50% slevou, tj. 80,- Kč na osobu

Neděle 28. května 2016, 10:30 hod., kostel sv. Lukáše, Křečovice
„Sukovy Křečovice“ - pietní koncert a vzpomínka k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka (1874-1935),
pořádaný MHF Pražské jaro; doprava všech účastníků díky paní Marii Sukové a SAD bude zdarma; oběd není zajištěn;
odjezd autobusu v 8:30 hod. od Vinohradského divadla, nám. Míru, Praha 2, předpokládaný návrat do Prahy cca v 14:30 tamtéž;
závazné přihlášky přijímá od 2. 5. t. .r. jednatelka SAD PhDr. A. Vašíčková, tel. 257 257 749


PUBLIKACE: JARMIL BURGHAUSER (1921-1997), sborník k 20. výročí úmrtí, editorky: M. Hallová a J. Tauerová,
vyd. Společnost Antonína Dvořáka, Praha 2017, 107 s.

(publikace se vzpomínkami: M. Beckermana, D. R. Beveridge, A. Doležela, R. Elišky, A. Houtchense, I. Hurníka, M. Jerieho, O. Kittnarové, M. Kuny, R. Kvapila, G. Melvilla Masona, J. Navrátila, V. Němce, J. Pilky, S. Pullmana, J. Smaczného, P. Trojana a Z. Vilda.);
pro každého člena SAD je sborník připraven za cenu 50,- Kč (na vyžádání u dr. Vašíčkové); čestní členové obdrží knihu zdarma; doporučená prodejní cena 180,- Kč


Doporučené akce:


Květen 2017, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Vernisáž výstavky „Antonín Dvořák a jeho zbožnost“
výstavka bude instalována v nově zrekonstruovaném sále v 1. patře muzea

Vaší pozornosti doporučujeme:
1/ publikaci K. NOVÉ a V. VEJVODOVÉ: „Nejraději mě tituloval indiánem“. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka, vyd. Národní muzeum, Praha 2016 - kniha dvou odborných pracovnic Muzea Antonína Dvořáka pracuje s korespondencí zaslanou Janem Kovaříkem Otakaru Šourkovi; vydána je jak v české, tak anglické verzi; prodejní cena zatím není známa, ale pro členy SAD jednáno o slevě - informace u pí. jednatelky
2/ přenos nového nastudování opery: Rusalka A. Dvořáka v Metropolitní opeře v New Yorku - přímý přenos v sobotu 25. 2. v Praze v kinech Světozor a Aero, ze záznamu v neděli 5. 3. v kině Oko

Akce Památníku A. Dvořáka na Vysoké sledujte na adrese: www.antonindvorak.cz


Změna programu vyhrazena


Kontakty:
průběžné upřesňující informace k dispozici na stránkách SAD www.dvorakantonin.com
ev. telefonicky: 257 257 749 – dr. A. Vašíčková, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1


Děkujeme za laskavé a včasné uhrazení ročního členského příspěvku 150,- Kč/os. složenkou, nebo převodem na účet SAD: 1922523339/0800 Česká spořitelna.


Zároveň vyzýváme členy Společnosti Antonína Dvořáka k případnému upřesnění elektronických adres; tímto způsobem rozesíláme aktuální informace o nabídnutých slevách či zdarma poskytovaných vstupenkách na koncerty nebo divadelní produkce, což nelze z časových a finančních důvodů realizovat jinak.
Kontakt: PhDr. A. Vašíčková – anva@seznam.cz, nebo anna_vasickova@nm.cz .
Děkujeme za pochopení.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2017 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 15.4.2017