Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality

 


                                                                                                                   Únor 2019

Vážení příznivci skladatele Antonína Dvořáka,
se zpožděním zasíláme přání hodně zdraví, spokojenosti a radosti z hudby jak našim členům v elektronickém spojení, tak našim členům, kteří dostávají zprávy formou dopisu, neboť náš pololetní přehled akcí Vám přichází až po vyjasnění atraktivního výletu na zámek Maleč (viz níže), který byl po mnoho roků nepřístupný veřejnosti. Za zprostředkování děkujeme současnému vlastníkovi ( a našemu novému členu) panu Václavu Macháčkovi, potomku pro naše dějiny tak významných osobností jako byli historik František Palacký a politik František Ladislav Rieger. Pana Macháčka-Riegra vítáme do našich řad, jako i další nové členy SAD. - Bohužel nás ale tento měsíc opustil náš čestný člen: britský hudebník a muzikolog pan Graham Melville-Mason. Jak většinou víte, stál mnoho let v čele britské Dvořákovy společnosti a později byl jejím patronem. Byl úžasným propagátorem české a slovenské hudby, jak skladatelů, tak řady našich interpretů v anglicky mluvících zemích, za což mu někteří autoři jako poděkování věnovali své skladby, a získal i mnoho zasloužených oficiálních ocenění. Rodině a naší přátelské společnosti jsme zaslali kondolence a květiny na zádušní obřad. Úmrtí Grahama Melvilla-Masona je velkou ztrátou pro naši kulturu , jeho odchodu velmi želíme. Pomyslnou štafetu v jeho činnosti přejímá mj. i dr. Patrick Devine z Dublinu, jenž je editorem anglické verze našeho sborníku na památku dr. Jarmila Burghausera. K vydání, jehož se ujala britská společnost, dojde v tomto čtvrtletí.. – Zároveň bych ráda poděkovala ing.arch. Aloisu Doleželovi za zprostředkování kontaktu na renomovaného akad. sochaře Petra Váňu, jenž právě vytváří návrh na novou desku na rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi nahrazující odcizenou . Návrh musí následně projít ještě vyjádřením vlastníků domu - rodiny Lobkowiczových - a památkářů v Kralupech nad Vltavou. Tolik z našich aktualit . Těšíme se na Vás na připravených akcích a také na Vaše náměty a připomínky.
                                                                                PhDr. Markéta Hallová

Vážení členové Společnosti Antonína Dvořáka, dne 23.března zemřela po těžké nemoci paní Mgr.Hana Kakešová z Příbrami, pravnučka Antonína Dvořáka -podrobnosti.


                                                              I. pololetí r. 2019Přehled akcí pořádaných SAD:Úterý 30. dubna 2019, 16:00 hod., Vyšehradský hřbitov (ve spolupráci s Pražskou konzervatoří)
Pietní položení květin u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
u příležitosti 115. výročí skladatelova úmrtí promluví ředitel Pražské konzervatoře (dále PK) MgA. Petr Čech ArtD. a vystoupí sbor PK pod vedením sbormistra Mgr. Marka Valáška, PhD.

Sobota 4. května 2019, odjezd v 9:30 hod., Vinohradské divadlo, Praha 2
Jednodenní zájezd na zámek Maleč, Památník F. L. Riegra a F. Palackého
(ojedinělá příležitost k návštěvě soukromého zámku, jenž byl zpřístupněn veřejnosti r. 2018 zásluhou pana Václava Macháčka-Riegra); tamní expozice připomíná vzestup české politiky ve 2. polovině 19. století a vazby na významné osobnosti, které zde pobývaly , k nimž náležel i skladatel Antonín Dvořák; politikova dcera Marie Červinková-Riegrová se podílela jako libretistka na vzniku Dvořákových oper „Dimitrij“ a „Jakobín“, F. L. Rieger se snažil prosadit uvedení „Dimitrije“ v zahraničí a po smrti dcery inicioval textovou úpravu „Jakobína“ ;
cena zájezdu (cestovného) pro členy SAD: 280,- Kč, pro zájemce z řad nečlenů 330,- Kč; vstupné do zámku bude hrazeno individuálně na místě (plné 80,- Kč, snížené pro studenty a důchodce 40,- Kč); doporučujeme vzít si svačinu-oběd s sebou, na místě je pouze kavárna,
závazné přihlášky a úhradu cestovného bude přijímat A. Vašíčková v kavárně Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1, ve dnech:
15. a 16. dubna 2019, 10:00 – 11:00 hod.
15. a 16. dubna 2019, 15:00 – 17:00 hod.
3. května 2019, 10:00 – 11:00 hod.
3. května 2019, 15:00 – 16:00 hod.

Neděle 26. května 2019, 10:30 hod., kostel sv. Lukáše, Křečovice
„Sukovy Křečovice“
pietní koncert a vzpomínka k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka (1874-1935), pořádaný MHF Pražské jaro; doprava všech účastníků bude zásluhou paní Marie Sukové a SAD zdarma; oběd není zajištěn;
odjezd autobusu v 8:30 hod. od Vinohradského divadla, nám. Míru, Praha 2,
předpokládaný návrat do Prahy v 14:30 hod.; závazné přihlášky bude přijímat od 2. 5. t. .r. A. Vašíčková, tel.: 603 325 155, nebo na e-mailové adrese: anva@seznam.cz

Doporučené akce:


Sobota 16. března 2019, v 10:30 hod., HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské nám., Praha 1
Koncert Dvořákova klavírního kvarteta, sál Bohuslava Martinů
program: W. A. Mozart – Klavírní kvartet č. 1 g moll (K 478)
program: Ondřej Kukal – Klavírní kvartet op. 48
program: Antonín Dvořák – Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87
pro členy SAD je vyčleněno 20 ks volných vstupenek, zájemci se mohou hlásit u A. Vašíčkové do 14.3. na telefon: 603 325 155, nebo e-mailovou adr.: anva@seznam.cz, zájemci budou uspokojeni podle pořadí nahlášení; vstupenky budou vydávány 30–20 minut před začátkem koncertu před sálem B.M. (1.patro) - koncert Českého komorního spolku

Úterý 19.března 2019, v 18:00 hod., koncertní sál pražského Hlaholu
(Masarykovo nábřeží 16, Praha 1)

Koncert Spolku Praha-Cáchy k 60.výročí  úmrtí Bohuslava Martinů,, promluví prof. Ivan Štraus (čestný člen naší společnosti), vystoupí pianistka Yukiko Sawa (Japonsko) a violoncelistka Nozomi Sekine (Japonsko) - praneteř dr. Hideo Sekine-ho (1929-2017), překladatele a nadšeného propagátora české hudby a kultury v Japonsku, bývalého předsedy tamní Janáčkovy společnosti; jednotné vstupné 70 Kč (prodej před koncertem).

Pondělí 29. dubna 2019, v 17:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
„Antonín Dvořák – inspirace přírodou“, vernisáž výstavy; vstup volný

Akce Památníku A. Dvořáka na Vysoké sledujte na adrese: www.antonindvorak.cz


Změna programu vyhrazena


                                UPOZORNĚNÍ!


Stále je možnost zakoupení Sborníku unikátních vzpomínek na bývalého význačného předsedu SAD, hudebního skladatele a starostu českého Junáka Dr. Jarmila Burghausera - pro členy SAD za 50,- Kč, pro nečleny za 160,- Kč.Kontakty:
průběžné upřesňující informace k dispozici na stránkách SAD www.dvorakantonin.com
ev. telefonicky: 603 325 155, nebo na e-mailové adr. anva@seznam.cz – dr. A. Vašíčková

Děkujeme za laskavé a včasné uhrazení ročního členského příspěvku 150,- Kč/os. složenkou, nebo převodem na účet SAD: 1922523339/0800 Česká spořitelna. Pokud chcete přispět na činnost více, samozřejmě uvítáme i částku vyšší.

Zároveň vyzýváme členy Společnosti Antonína Dvořáka k případnému upřesnění elektronických adres; tímto způsobem rozesíláme aktuální informace o nabídnutých slevách či zdarma poskytovaných vstupenkách na koncerty nebo divadelní produkce, což nelze z časových a finančních důvodů realizovat jinak.
Kontakt: anva@seznam.cz děkujeme za pochopení.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2019 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 12.5.2019