Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality

 


                                                                                                                   Praha, srpen 2017

     Vážení a milí členové Společnosti Antonína Dvořáka,


      jak jste jistě všichni zaznamenali z nejrůznějších zdrojů, poslední půl rok utrpěl kulturní svět a naše Společnost velkou ztrátu úmrtím pana dirigenta Jiřího Bělohlávka (+ 31. 5.), našeho čestného předsedy. Několik zástupců SAD se účastnilo 7. 6. rozloučení s veřejností v Rudolfinu, a vyjádřilo své pohnutí zápisem v kondolenčních knihách; na tuto tryznu jsme zaslali smuteční kytici a zařizovali též kytici za britskou Dvořákovu společnost, jejímž byl Jiří Bělohlávek presidentem. S dojetím jsme mohli také prožívat koncert na památku J. Bělohlávka při provedení Dvořákovy Stabat Mater s Českou filharmonií, dirigentem Jakubem Hrůšou a sólisty, jenž byl uspořádaný velmi důstojně 18. 6. Tři dny před odchodem našeho čestného předsedy na věčnost nás náhle opustil také náš čestný člen, pan Antonín Dvořák III. z Příbrami, skladatelův poslední vnuk, velmi oblíbený pro svou upřímnou, skromnou a přátelskou povahu. Na jeho památku byl uspořádán velký koncert s Dvořákovým Requiem v chrámu Nejsvětějšího Salvátora v Praze (místě pohřbu samotného Antonína Dvořáka roku 1904), uspořádaný a řízený dirigentem, skladatelem a muzikologem z Jižní Koreje, panem Young-Chul-Choi, jenž přivezl sólisty a sbor ze své vlasti (27.7.). Tento dojemný koncert zahájený pravnukem Ant. Dvořákem IV., byl pořádán ve spolupráci s Pražskou konzervatoří. Synům a vnukům zesnulého jsme vyjádřili kondolenci písemně i osobně. Právě tak nás překvapila zpráva o úmrtí Ing. Vojena Očenáška, našeho dlouholetého člena, organizátora nejen dvořákovských akcí v Kralupech nad Vltavou a Nelahozevsi, pokračovatele hudební osvěty, kráčejícího ve šlépějích své maminky, pedagožky, klavíristky. Ráda bych připomenula také památku pana Štefana Lazarova, jenž jako životní partner správkyně Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi pí. Jany Pokorné, měl velké zásluhy při údržbě skladatelova rodného domu i nelahozeveského kostelíka sv. Ondřeje. Zemřel zcela náhle na Velký pátek a zarmoutil své blízké i přátele, kteří si vážili jeho jindy tak veselé, obětavé a vstřícné povahy.
      Po sérii smutných oznámení máme radostnou zprávu o jednom z našich členů, tentokrát klavíristovi panu Tomáši Víškovi, jenž obhájil svou disertační práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na téma "Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka", kde by měla být také vydána knižně. Připojujeme se ke gratulantům a jednáme o přednášce s ukázkami v příštím roce.
      Během prázdnin proběhl na Pražské konzervatoři 8. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka, iniciované zmíněným korejským dirigentem etc. Yioung-Chul-Choi-em. Pan A. D. III. byl prezidentem této soutěže po jejích sedm ročníků. Naše Společnost také letos předávala cenu jednomu z laureátů, a sice ruské účastnici Anně Stojanové za nejlepší skladbu inspirovanou dílem A. Dvořáka.

Do následujícího času roku 2017 Vám přejeme vše dobré a těšíme se na Vaši účast na našich akcích.
                                                                                PhDr. Markéta Hallová, předsedkyně SAD


             P R O G R A M   - II. pololetí 2017Neděle 10. září 2017 – 66. Dvořákova Nelahozeves, začátek v 11:00 hodin
Slavnost k 176. výročí narození A. Dvořáka, tradiční pořadatelé

11:00 – položení květin u sochy A. Dvořáka
za účasti starosty obce, členů Společnosti A. Dvořáka a dalších pořadatelů, proslov dr. D. R. Beveridge
11:30 – dopolední matiné v Památníku A. Dvořáka
komponovaný koncert s ukázkami z nově vydané knihy Nejraději mne tituloval indiánem - americké vzpomínky na Antonína Dvořáka autorek Kateřiny Nové a Veroniky Vejvodové, kterou vydalo Národní muzeum roku 2016; v hudebním programu vystoupí členové mezinárodní Akademie komorní hudby, vynikající studenti a jejich lektoři včetně našeho člena, violoncellisty Tomáše Jamníka; provedeny budou části komorních skladeb A. Dvořáka
vstupné zdarma
14:00 – dětská dílna na zámku Nelahozeves
hudební dílna pro děti od 6 do 13 let; nechte vaše děti, aby se seznámili s Antonínem Dvořákem formou komiksu; bližší informace viz přiložený plakát jako pozvánka
16:00 – kostel sv. Ondřeje
mše svatá s hudebním doprovodem věnovaná památce Vojena Očenáška, Antonína Dvořáka III. a Jiřího Bělohlávka – hudebních osobností kulturního života a propagátorů díla Antonína Dvořáka

vlakové spojení: Praha, Masarykovo nádraží: 9:35 - příjezd Nelahozeves, zámek: 10.21
vlakové spojení: Praha, Masarykovo nádraží13:35 - příjezd Nelahozeves, zámek: 14:24
vlakové spojení: Nelahozeves, zámek:           13:24 - příjezd Masarykovo nádraží:14:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            15:24 - příjezd Masarykovo nádraží:16:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            17:24 - příjezd Masarykovo nádraží:18:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            19:35 - příjezd Masarykovo nádraží:20:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            20:23 - příjezd Masarykovo nádraží:21:16

Pozvánka na 66. Dvořákovu Nelahozeves

Pondělí, 30. října 2017, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, 2. patro, č. 309, 17:00 hod.
Příběh Rudolfina – přednáška Jakuba Jareše, Ph.D., který se podílí na vznikající monografii o Rudolfinu a připravuje výstavu o jeho dějinách.
Přednáška navazuje na naši prohlídku Rudolfina konanou 4. května s výkladem Mgr. L. Maňourové, Ph.D.; z anotace Dr. Jareše uvádíme: „Rudolfinum je výjimečná stavba, která sehrávala a sehrává zásadní roli v českém kulturním i politickém životě. Od svého otevření v roce 1885 sloužilo dílo architektů Zítka a Schulze jako koncertní síň, obrazárna, konzervatoř a umělecko-průmyslové muzeum, aby se v roce 1919 stalo „dočasnou“ budovou československého parlamentu. Od konce druhé světové války je sídlem České filharmonie, jejíž první koncert ostatně již v roce 1896 hostilo. Podrobnější historie budovy a zvlášť jejích počátků je ale kupodivu málo známá. Přednáška spojená s promítáním nově objevených fotografií a archivních dokumentů představí příběh Rudolfina jako stavby, nesené zemskou česko-německou identitou. Připomene například otce myšlenky postavit v Praze „Dům umělců“ Wenzela Worowku, který je dnes zcela zapomenut.“


Doporučené akce:


Festival „Dvořákova Praha“, 7. - 23.9 2017
programy naleznete na webových stránkách festivalu www.dvorakovapraha.cz, popř. na adrese Palackého 1, Praha 1, 3. patro; upozorňujeme, že členové SAD mají při nákupu vstupenek u pokladny v Palackého ul. na každý koncert slevu 10 % při předložení legitimace; pokud jste legitimaci SAD založili, nebo Vám dosud nebyla vystavena, obraťte se na naši paní jednatelku, vystaví Vám novou


Středa, 11. října 2017, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2, 17:30 hod.
Prezentace nově vydané knihy Milana Kuny: Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob.
Nakladatelství Academia Praha 2017, 653 s.; knihu budeme moci zakoupit se slevou (v prodeji dnes za 595,- Kč), možno přítomného autora požádat o autogram - vstup volný

Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2, vždy v 17:30 hod.
Cyklus přednášek k výstavě „Antonín Dvořák a zbožnost“,
která v MAD probíhá od jara (1. patro)
známé jsou zatím pouze tyto termíny:
čtvrtek 2. listopadu 2017 – dr. David R. Beveridge: Dvořákovo oratorium Sv. Ludmila;
středa 22. listopadu 2017 – PhDr. Markéta Hallová: Ke vzniku Dvořákova oratoria Stabat Mater;
přednášky budou doplněny hudebními a obrazovými ukázkami
vstupné v jednání

Čtvrtek 23. listopadu 2017, Koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1, vchod z Alšova nábřeží, 19:30 hodin
Klavírní recitál Tomáše Víška v rámci 5. festivalu Rudolfa Firkušného
o sníženém vstupném pro členy SAD jednáme

Akce Památníku A. Dvořáka na Vysoké sledujte na adrese: www.antonindvorak.cz


Dne 22.9.2017 se dožívá paní Marie Březinovská-Mikysová – čestná členka Společnosti Antonína Dvořáka, která je stále aktivní správkyní financí ve výboru našeho spolku, devadesáti let. SAD velmi děkuje za veškerou její práci, neutuchající zájem a obětavost.

Momentky z gratulace na zasedání výboru od R.Sadílkové.
(Chcete-li zobrazit některý obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).
Kontakty:
průběžné informace k akcím podá jednatelka SAD PhDr. Anna Vašíčková, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, telefon: 257 257 749.

Žádáme členy, kteří dosud neuhradili členský poplatek (minimální částka na rok 150,- Kč), aby tak neprodleně učinili, Děkujeme. --- Variabilní symbol - jméno plátícího, konstantní symbol – na složence uveden = 0379; ČÍSLO ÚČTU SAD PRO BANKOVNÍ PŘEVODY: 1922523339/0800, ČESKÁ SPOŘITELNA.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2017 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 23.9.2017