Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality

 


                                                                                                                   Leden 2018

Vážení členové Dvořákovy společnosti,


      především Vám děkuji za věrnost a doufám, že i nadále zůstanete našimi členy a že i s Vaší pomocí naše řady rozšíříme. Přejeme Vám do dalšího roku hodně štěstí a zdraví a úspěchy ve Vašem konání. Jak asi již víte z médií, v loňském roce odešlo několik našich význačných členů na věčnost, což nás silně zasáhlo. Především náš čestný předseda pan dirigent prof. Jiří Bělohlávek, záhy pak náš čestný člen – vnuk skladatele: Antonín Dvořák III. z Příbrami, v létě zemřela přední česká skladatelka paní prof. Ivana Loudová a na podzim hudební skladatel a organizátor, jemuž vděčí SAD za podporu při prohlášení domu, kde žil a zesnul A. Dvořák v Žitné ulici, za kulturní památku (v době jeho působení v roli ministra kultury ČR) - prof. Václav Riedlbauch, a též dlouholetá správkyně finančních prostředků SAD, čestná členka naší společnosti, aktivní do posledních okamžiků, paní Marie Březnovská-Mikysová. Čest jejich památce.
      Před SAD stojí ale nadále úkoly, ke kterým potřebuje Vaši morální ad. podporu, jako návrh na prohlášení skladatelova rodného domu v Nelahozevsi za kulturní památku (návrh v přípravě), prosazení a event. vytvoření nové informační desky o narození skladatele na tomto domě (neboť byla zcizena) po získání souhlasu vlastníka domu, jímž je po úmrtí pana Martina Lobkowicze jeho choť paní Margaret Brooks Lobkowicz. A také péče o kamennou hrobku Dvořákova žáka, skladatele Julia Fučíka (1872-1916) na Vinohradském hřbitově, která připadla SAD před léty i s částí autorských práv skladatele. O tento hrob také pečovala paní Mikysová-Březnovská. Obracíme se i touto cestou na naše členy s dotazem, kdo by chtěl a mohl převzít starost o toto místo posledního Fučíkova odpočinku (výměna květin, dohled), aby se paní jednatelce ohlásil.
      V loňském roce se i s pomocí několika grantů podařilo vydat vzpomínkovou publikaci na našeho bývalého předsedu, dvořákovského badatele a popularizátora Dr. Jarmila Burghausera. I tyto publikace jsou ještě u pí. jednatelky k dispozici (viz níže). Sděluji pro informaci, že je v přípravě verze téže knihy v angličtině. Připravuje ji dr. Patrick Devine z Irska a vydá ji Dvořákova společnost ve Velké Británii. V červnu t.r. nás čeká také nová volba vedení SAD na valné hromadě. K této akci Vám zašleme přesnou pozvánku a doufáme ve Vaši dobrou účast.
      Na 1. pololetí t.r. jsme opět připravili několik zajímavých akcí, snad si vyberete.

Na shledávání se těší Vaše předsedkyně
                                                                                PhDr. Markéta Hallová


             P R O G R A M   - I. pololetí r. 2018Přehled akcí pořádaných SAD:Pondělí 9. dubna 2018, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Jedinečné vyprávění prof. Radomila Elišky o jeho závěrečném dirigentském turné (v pořadí 23.) v Japonsku, doplněno videoprojekcí a dalšími ukázkami
ve spolupráci s Muzeem A. Dvořáka; vstupné 30,- Kč; členové SAD vstup volný

Sobota 14. dubna 2018, 15:30 hod., kostel sv. Ignáce, Karlovo nám., Praha 2
Zádušní mše sv. za zemřelou paní Marii Březnovskou–Mikysovou, dlouholetou členku SAD, správkyni finančních prostředků SAD a čestnou členku SAD
k poctě pí. Mikysové zazpívá členka SAD, mezzosopranistka pí. Olga Černá

Čtvrtek 26. dubna 2018, 16:00 hod., Vyšehradský hřbitov
Pietní položení květin u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
u příležitosti 114. výročí skladatelova úmrtí

Čtvrtek 26. dubna 2018, 17:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Ve stylu bedekru aneb atraktivita a problematika klavírního díla A. Dvořáka
o své disertační práci hovoří a hraje Dr. Tomáš Víšek
ve spolupráci s Muzeem A. Dvořáka; vstupné 30,- Kč; členové SAD vstup volný

Neděle 27. května 2018, 10:30 hod., kostel sv. Lukáše, Křečovice
„Sukovy Křečovice“
pietní koncert a vzpomínka k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka (1874-1935), pořádaný MHF Pražské jaro; doprava všech účastníků díky paní Marii Sukové a SAD bude zdarma; oběd není zajištěn;
odjezd autobusu v 8:30 hod. od Vinohradského divadla, nám. Míru, Praha 2, předpokládaný návrat do Prahy v 14:30 hod.; závazné přihlášky bude přijímat od 2. 5. t. r. jednatelka SAD PhDr. A. Vašíčková, tel. 257 257 749

Pondělí 11. června 2018, 17:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
      V a l n á    h r o m a d a    členů    S p o l e č n o s t i    A. D v o ř á k aDoporučené akce:


Pondělí 26. března 2018, 18:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Hříšné radosti Antonína Dvořáka, vernisáž výstavy
vstup volný

Středa 2. května 2018, 17:00 hod., České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, přednáškový sál č. 309, II. patro
Antonín Dvořák: Král a uhlíř - přednáška v rámci doprovodných programů k výstavě „Hudba a pohádka“
Přednáší Mgr. Eva Prchalová (Kabinet hudební historie EÚ AV ČR)
pro členy SAD vstup volný


Akce Památníku A. Dvořáka na Vysoké sledujte na adrese: www.antonindvorak.cz


Změna programu vyhrazena


                                UPOZORNĚNÍ!


1/ žádáme toho z členů SAD, kdo si půjčil a doposud nevrátil knihu Vjačeslava Grochovského: Čeští hudebníci na Rusi, vyd. HAMU Praha 2010, aby ji v nejbližším termínu vrátil jednatelce dr. A. Vašíčkové – kontakt uvedený níže
2/ stále je možnost zakoupení Sborníku unikátních vzpomínek na bývalého význačného předsedu SAD, hudebního skladatele a starostu českého Junáka Dr. Jarmila Burghausera - pro členy SAD za 50,- Kč, pro nečleny za 160,- KčKontakty:
průběžné upřesňující informace k dispozici na stránkách SAD www.dvorakantonin.com
ev. telefonicky: 257 257 749 – dr. A. Vašíčková, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Děkujeme za laskavé a včasné uhrazení ročního členského příspěvku 150,- Kč/os. složenkou, nebo převodem na účet SAD: 1922523339/0800 Česká spořitelna.

Zároveň vyzýváme členy Společnosti Antonína Dvořáka k případnému upřesnění elektronických adres; tímto způsobem rozesíláme aktuální informace o nabídnutých slevách či zdarma poskytovaných vstupenkách na koncerty nebo divadelní produkce, což nelze z časových a finančních důvodů realizovat jinak.
Kontakt: PhDr. A. Vašíčková – anva@seznam.cz, nebo anna_vasickova@nm.cz .
Děkujeme za pochopení.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2018 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 2.2.2018