Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality

 


Vážení členové Společnosti Antonína Dvořáka.


Je nám líto, že - ačkoliv se pandemická situace v naší republice lepší - není natolik v pořádku, abychom se už mohli na akcích setkávat. Snad se po proočkováním zase postupně navrátíme k bývalým zvyklostem. Dovolte, abych upozornila na některé zajímavosti, které se v souvislosti k naší společnosti od počátku letošního roku staly a jaké plánujeme. Pan Pavel Herčík, výtvarník a restaurátor, navrhl k letošnímu 180. výročí narození Antonína Dvořáka pěknou medaili, kterou si budete moci objednat naším prostřednictvím. Bude k dispozici ve 2.polovině tohoto roku ve dvou materiálech: v mosazi a ve stříbře. Prohlédnout si ji můžete v příloze. V případě zájmu si ji můžete objednat na adrese: sad@dvorakantonin.com. Edice bude limitovaná. Letošní oslavy 180 let od Dvořákova narození proběhnou za naší odborné a částečně i finanční podpory především v rodišti, kde se v neděli 5. září uskuteční již 70. ročník tradiční akce „Dvořákova Nelahozeves“. Přesný program celého dne Vám s předstihem sdělíme. Ačkoliv by se mohlo zdát, že SAD je nečinná, pomohli jsme v tomto obtížném období dvěma hudebním institucím: a/ na přelomu roku jsme věnovali z našeho archivu studentům Pražské konzervatoře soubor Dvořákových skladeb. Zájem o dílo A. Dvořáka je stále velký a not je nedostatek, b/ na výzvu našeho velvyslanectví v Uzbekistánu jsme také poskytli noty taškentské Státní konzervatoři. Jak jsme se právě dozvěděli, oficiální předání not zaslaných diplomatickou cestou je plánováno na 16. 6. t.r., v rámci slavnostního orchestrálního koncertu s dvořákovským programem, na který je pozván mladý český houslista Matouš Pěruška. Při této příležitosti by také měla proběhnout on-line dvořákovská konference.

Také se již rozjely přípravy na ohlášenou soutěž pod hlavičkou SAD, kterou k 180. jubileu Dvořákova narození připravuje členka výboru dr. Slávka Pěchočová-Vernerová se svým týmem. Soutěž nazvaná „Antonín Dvořák mladým“ je určena dětem a mládeži – žáky Základních uměleckých škol (včetně soukromých). Informace o přípravách viz webový portál soutěže: www.antonindvorakmladym.cz Soutěž se uskuteční 4. a 5. prosince t.r.

Z dalších zpráv uvádím, že naše příznivkyně a podporovatelka, paní Marie Suková, vdova po druhém čestném předsedovi SAD - houslovém virtuosovi Josefu Sukovi - se 17. 3. t.r. dožila významného životního jubilea. SAD jubilantce v zastoupení místopředsedkyně dr. Jarmily Tauerové pogratulovala a popřála pevné zdraví a radost ze života do dalších let.

Dne 6. 4. t.r. by se byl dožil 90 let čestný předseda SAD pan dirigent Radomil Eliška. K tomuto jubileu připravila redaktorka ČRo Jana Vašatová na digitální rozhlasové stanici D dur 10. a 11. 4. dvě obsáhlé relace: Na návštěvě u Radomila Elišky, profesora AMU, čestného dirigenta Sapporo Symphony Orchestra a dlouholetého předsedy SAD. Jsou k dohledání k  poslechu v  archivu rozhlasu: d-dur.rozhlas.cz/…452

Příloha:
Obrázky pamětních medailí k 180. výročí narození Antonína Dvořáka:
v mosazi
ve stříbře

Děkujeme za uhrazené členské příspěvky, zůstaňte zdraví

                                                                                PhDr. Markéta Hallová, předsedkyně SAD


ZEMLINSKÉHO KVARTETO
Koncertní série 4plus 2021 (4. ročník)
Antonín Dvořák – Souborné provedení smyčcových kvartetů
POCTA A. DVOŘÁKOVI U PŘÍLEŽITOSTI 180. VÝROČÍ NAROZENÍ
Pozvánka na koncerty Zemlinského kvarteta


             P R O G R A M   - I. pololetí r. 2021Přehled akcí pořádaných SAD:

Duben 2021
Pietní položení květin u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
v předvečer 117. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, položíme na hrob květiny; 1. 5. event. v dalších květnových dnech doporučujeme členům SAD individuální májovou vzpomínkovou procházku na Vyšehrad

Neděle 31. května 2021, Křečovice
Sukovy Křečovice
tak jako v loňském roce, bude pietní vzpomínka k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka (1874-1935) v „komorním ladění“, zástupci SAD, PJ a Obecního úřadu položí na hrob Josefa Suka pouze květiny, koncert v kostele sv. Lukáše se ještě v letošním roce konat nebude

Červen 2021, zahrada Muzea Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Valná hromada SAD
přesný termín – pravděpodobně koncem června – bude ještě upřesněn zvláštním oznámením s pozvánkou

Připravované akce SAD:

Neděle, 5. září 2021, Nelahozeves
Dvořákova Nelahozeves
definitivní program bude uveden v Informacích SAD na II. pololetí 2021

Sobota 4. a neděle 5. prosince 2021, Koncertní sál ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8
Soutěžní přehlídka mladých klavíristů
soutěž mladých klavíristů je novým počinem členky výboru SAD MgA. Slávky Pěchočové-Vernerové, PhD., pro rok 2021, u příležitosti 180. výročí narození Antonína Dvořáka; více viz www.antonindvorakmladym.czAkce Památníku A. Dvořáka na Vysoké sledujte na adrese: www.antonindvorak.cz


Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha 2021 se bude konat ve dnech 4.-24.9.- více viz www.dvorakovapraha.cz


                                                UPOZORNĚNÍ!

Cena medailí ke 180. výročí A.Dvořáka se skladatelovým  portrétem na líci a na rubu s vyobrazením pražského Rudolfina, velikost o průměru 50 mm v patinované mosazi (uložené v průhledném plastovém přebalu) za 250,- Kč,
a medaile ve stříbře 925/1000, o váze 60g za 3.300,- Kč (včetně dřevěné zdobné krabičky).

Stále je možnost zakoupení Sborníku unikátních vzpomínek na bývalého význačného předsedu SAD, muzikologa, hudebního skladatele a starostu českého Junáka, Dr. Jarmila Burghausera - pro členy SAD za 50,- Kč, pro nečleny za 160, - Kč (česká verze).

Pro zájemce o skladatele Josefa Suka, zvláště pro ty, kteří navštěvují „Sukovy Křečovice“, sdělujeme, že skladatelův vnuk PhDr. Jan Suk napsal knihu: Melancholické století oblaku - Josef Suk a život umělců, vydala Academia Praha 2020. Možno zakoupit přes internet.


Děkujeme za laskavé a včasné uhrazení ročního členského příspěvku 150,- Kč/os. složenkou, nebo převodem na účet SAD: 1922523339/0800 u České spořitelny. Pokud chcete přispět na činnost více, samozřejmě uvítáme i částku vyšší. Děkujeme těm, kteří tak v loňském roce učinili, a tím pádem se stávají našimi sponzory. Vyzýváme též členy, kteří nám ještě nezaslali emailovou adresu, aby tak učinili, průběžně informujeme o nabídnutých vstupenkách ve slevě či zdarma.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2021 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 30.4.2021