Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

25.10.2021

Valná hromada členů SAD

Valná hromada členů SAD, která se konala 25.října 2021, zvolila současný výbor, revizní komisi ( s funkcí na 3 roky) a nově zvolila po zemřelém prof. Radomilu Eliškovi čestným předsedou Společnosti A.Dvořáka dirigenta pana Tomáše Netopila.
Zároveň byli zvoleni čestnými členy: za objevné dvořákovské výzkumy a propagaci Dvořákova života a díla muzikolog Dr. David R. Beveridge, dále zakladatel a mnohaletý manager ředitel Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech pan Alois Ježek , a Mgr.Hana Kakešová (in memoriam) - pravnučka skladatele A.Dvořáka - za obětavou péči o Dvořákův dům „Rusalka“ na Vysoké s důrazem na její záslužnou práci související s rekonstrukcí pláště vily i zahradní besídky.
Zpráva jednatelky - VH SAD -25. 10. 2021


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2022 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 18.2.2022