Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

1.9.2019

Zemřel Prof. Radomil Eliška, čestný předseda SAD

RADOMIL ELIŠKA 6. 4. 1931 - 1. 9. 2019
Český dirigent a významný hudební pedagog Radomil Eliška, který zemřel první zářijový den ve věku 88 let, se za svůj dlouhý život nesmazatelně zapsal do dějin tuzemské hudby. Ocenil to i letošní ročník festivalu Dvořákova Praha, který na přání dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila věnoval koncert 9.9. jeho památce. Eliška hostoval u dirigentského pultu všech českých předních orchestrů, řídil symfonická tělesa v mnoha evropských zemích i v Japonsku (mezi lety 2004-2017 tam odřídil 82 koncertů, z nichž řada byla vydána na CD), kde je jeho hudební odkaz chován ve velké vážnosti. Nejčastěji vystupoval se Sapporo Symphony Orchestra. Poprvé s ním spolupracoval v roce 2006, v roce 2008 se stal hlavním hostujícím dirigentem tohoto tělesa a v roce 2015 jeho čestným dirigentem. Odborná kritika vyzdvihovala především jeho spontánní hudebnost, výrazovou intenzitu, rytmickou pregnanci a smysl pro stavbu interpretovaných děl. Byl nadšeným propagátorem soudobé české hudební tvorby. Velmi významné bylo jeho pedagogické působení. Od roku 1978 vyučoval dirigování na AMU v Praze, kde byl v roce 1986 jmenován docentem a roku 1996 profesorem dirigování. Jeho pedagogický vliv se projevil v uměleckém růstu celé řady českých dirigentů, kteří dnes působí na české i mezinárodní scéně. Eliška byl absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studoval dirigování u Břetislava Bakaly. Jeho dalšími pedagogy byli František Stupka, Bohumír Liška a Josef Veselka. Po působení v orchestru Armádního uměleckého souboru a orchestru Mladých symfoniků stál jako hlavní dirigent celá dvě desetiletí v čele Karlovarského symfonického orchestru. Poté přijal místo šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru. Od roku 2001 byl předsedou Společnosti Antonína Dvořáka. S manželkou Věrou měl dva syny. Starší Martin je pedagogem na gymnáziu, mladší Petr je ředitelem Základní školy T. G. Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli. Eliška byl rovněž držitelem řady ocenění. V letech 1974 a 1984 to byly medaile Bedřicha Smetany, 1978 a 1985 medaile Leoše Janáčka. Roku 1972 obdržel cenu Krajského národního výboru v Plzni a v roce 1979 cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Zasloužilým umělcem byl jmenován v roce 1984.
rw
(Hudební rozhledy č. 11, r. 2019, roč. 72, s. 30)

(Chcete-li zobrazit obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2020 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 11.2.2020