Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

4.5.2019

Jednodenní zájezd na zámek Maleč, Památník F. L. Riegra a F. Palackého

4.května 2019 podnikla Společnost Antonína Dvořáka velmi zdařilý zájezd na zámek Maleč, jenž byl zpřístupněn veřejnosti r. 2018 zásluhou pana Václava Macháčka-Riegra, potomka historika Františka Palackého a politika Františka Ladislava Riegra. Pan Macháček se svou rodinou zdevastovaný zámek v 90. letech opět získal , rekonstruoval a umožňuje návštěvy veřejnosti. Přijetí jím a jeho chotí bylo velmi vřelé a úžasně se nám věnoval. Návštěvu lze dalším zájemcům vřele doporučit. Expozice připomíná vzestup české politiky ve 2. polovině 19. století a vazby na významné osobnosti, které zde pobývaly. Náležel k nim i skladatel Antonín Dvořák, neboť politikova dcera Marie Červinková-Riegrová se jako libretistka podílela na vzniku Dvořákových oper Dimitrij a Jakobín. A F. L. Rieger se snažil prosadit uvedení Dimitrije v zahraničí, a po smrti dcery inicioval i textovou úpravu Jakobína, z jeho pera je text ke známé árii Terinky: „Na podzim v ořeší, láska již netěší, láska ta patří jen pro mladý svět.“

Foto účastníků před zámkem, uprostřed v 1.řadě manželé Macháčkovi. Foto snímků dr.Kateřina Maýrová.

(Chcete-li zobrazit některý obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2019 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 21.8.2019