Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

13.9.2018

Ohlas na přednášku dr. Davida R.Beveridge o sv.Ludmile

Ohlas na přednášku dr. Davida R. Beveridge o sv. Ludmile (13.9.), který pan dirigent Haig Utidjian umístil na facebook.

Anglický text:
Haig Utidjian is feeling inspired at Antonín Dvořák Museum.
Privileged to have been invited to attend a truly outstanding lecture by leading Dvořák specialist, friend and senior colleague, Dr David R. Beveridge, delivered at the congenial setting of the Antonín Dvořák Museum, and devoted to the oratorio Svatá Ludmila (selections of which I was invited to conduct at the Aula of the Karolinum and at the Vladislavský Sál of Prague Castle a couple of years ago). Memories of this great piece came flooding - and David's profound affection for and understanding of the work came across wonderfully. The lecture was splendidly illustrated by judiciously selected recorded excerpts. Sincere thanks to the organisers of the lecture series - Drs Veronika Vejvodová and Markéta Hallová - for a truly inspiring event.

Překlad do češtiny:
Haig Utidjian se inspiroval v Muzeu Antonína Dvořáka.
Měl jsem výsadu být přizván k účasti na opravdu vynikající přednášce předního dvořákovského specialisty, přítele a staršího kolegy Dr. Davida R. Beveridge, pořádané v příjemném prostředí Muzea Antonína Dvořáka a věnované oratoriu Svatá Ludmila (jehož vybrané části jsem byl vyzván před pár lety dirigovat v aule Karolina a ve Vladislavském sále Pražského hradu). Vynořily se mi spousty vzpomínek na toto skvělé dílo - a Davidova hluboká náklonnost a porozumění dílu se skvěle projevily. Přednáška byla nádherně ilustrována uvážlivě vybranými nahrávkami. Upřímné díky organizátorům série přednášek - Dr. Veronice Vejvodové a Dr. Markétě Hallové - za opravdu inspirativní událost.

Obrázek je z facebookových stránek Haiga Utidjiana.
(Chcete-li zobrazit obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2018 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 28.9.2018