Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

9.4.2018

K akci naší Společnosti Antonína Dvořáka pořádané ve spolupráci s Muzeem Antonína Dvořáka v pondělí 9. dubna 2018 v sálku Muzea Antonína Dvořáka (Ke Karlovu 20, Praha 2) pod názvem:
Vyprávění prof. Radomila Elišky o jeho závěrečném dirigentském turné (v pořadí třiadvacátém) v Japonsku (s obrazovými a hudebními ukázkami z koncertů na DVD a CD)
přišla rychlá odezva na facebooku. Tam dal svou nadšenou recenzi (psanou v angličtině) jeden z četných návštěvníků přednášky pan Haig Utidjian PhD., dirigent a muzikolog žijící střídavě ve Velké Británii a v Čechách; ta se ihned v překladu do japonštiny jiným obdivovatelem prof. Elišky rozšířila po Japonsku.
Naše členka výboru SAD, paní Mgr. Radka Sadílková, tento text přeložila pro naše čtenáře do češtiny. Zde tedy slova pana dirigenta Utidjiana:
Byl to vskutku radostný zážitek zúčastnit se přednášky prof. Radomila Elišky v Muzeu Antonína Dvořáka v dnešní podvečer.
Prof. Eliška, čiperný ve svých osmdesáti sedmi letech (které oslavil právě včera), hovořil o svém úžasném „babím létě”, které prožíval během posledních třinácti let v Japonsku dirigováním řady skvělých japonských orchestrů. Obzvláště úzké a plodné přátelství vzniklo v rámci spolupráce se Symfonickým orchestrem v Sapporu.
Prof. Eliškovi jsem byl představen poprvé krátce po svém příletu do České republiky a vybavuji si ho jako klidného a zdrženlivého gentlemana s pověstí mistra dirigentské techniky a zároveň jako velmi skromnou osobnost. Pamatuji si, že jsme spolu hovořili francouzsky, neboť já jsem tehdy ještě česky nemluvil.
Asi o rok později mi prokázal velkorysost, když jsem se na něho obrátil s prosbou o konzultaci před svým vlastním provedením britské premiéry písňového cyklu Květ zapomnění od Moniky Vejvodové v Londýně; prof. Eliška předtím dirigoval světovou premiéru téhož díla v Praze.
Jeho mimořádná éra spolupráce s japonskými orchestry započala přesně v době, kdy se zdálo, že nastal čas zaslouženého odchodu do penze. A výsledkem této báječné spolupráce bylo více než sto koncertů v nejprestižnějších koncertních sálech Japonska a téměř dvacet CD nahrávek, které získaly četná ocenění a vyznamenání. Především však tato spolupráce znamenala velmi obohacující souznění a důvěrná a srdečná přátelství s hudebníky věhlasných japonských hudebních těles.
Ze všech těch – žel příliš krátkých – ukázek z DVD a CD nahrávek, které jsme mohli během jeho přednášky ochutnat, bylo více než zřejmé, že se jednalo o naprosto mimořádnou hudební tvorbu, tvůrčí proces neobyčejné intenzity, nesmírného jasu a čirosti, stejně tak jako o působivou technickou preciznost, průzračnost a čistotu. Výsledný efekt byl naprosto dechberoucí!
Bylo pro mne rovněž nesmírně povzbuzující a radostné pohovořit krátce s panem prof. Eliškou a jeho chotí na konci přednášky.
Velké poděkování a hluboká úcta z mé strany patří též paní Dr. Markétě Hallové a paní Dr. Veronice Vejvodové za organizaci této inspirativní akce![Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2018 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 14.5.2018