Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SAD Nedávná historie

 

15.6.2009

Na valné hromadě Společnosti Antonína Dvořáka, která proběhla 15. června 2009 byli za mimořádný přínos osobnosti a dílu Antonína Dvořáka zvoleni tito noví čestní členové Společnosti Antonína Dvořáka: - vnuk skladatele pan Antonín Dvořák III., známý violoncellista - emeritní děkan HAMU prof. Josef Chuchro, světově proslulý dirigent Jiří Kout, přední český muzikolog a zvl. šéf editorského týmu Dvořákovy korespondence PhDr. Milan Kuna DrSc., slavný dirigent a předseda Dvořákovy společnosti ve Velké Británii Sir Charles Mackerras, emeritní chairman Dvořákovy společnosti ve Velké Británii Graham Melville-Mason, dlouholetá činovnice SADu, aktivní pokračovatelka v práci svého manžela Dr. K. Mikysy paní Marie Mikysová, mnoholetá předsedkyně České hudební společnosti, aktivní členka výboru SAD a aktivní podporovatelka umělecké dráhy svého manžela, dirigenta Dr. V.Smetáčka, paní Míla Smetáčková. Ze souborů: světově renomované Panochovo kvarteto za vynikající kompletní nahrávku smyčcových ad. kvartetů AD, v souvislosti s 40. výročím jejich umělecké působnosti (vystupují stále v původním obsazení: Jiří Panocha, Pavel Zejfart, Miroslav Sehnoutka, Jaroslav Kulhan).
Fotografie z předávání diplomů jsou u záznamu z 8.3.2010 zde.

[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2014 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 26.2.2014