Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SADNedávná historie

 

31.5.2015

Zájezd do Křečovic 31.5.2015

Letošní ročník hudebního festivalu Pražské jaro opět zahrnoval oblíbený zájezd do Křečovic, rodiště skladatele Josefa Suka. Organizace zájezdu se ujala Společnost Antonína Dvořáka, odkud se také rekrutovala většina účastníků. Díky sponzorskému daru paní Marie Sukové, vdovy po houslovém virtuosovi Josefu Sukovi, měli účastníci zajištěnou dopravu zdarma.

V Křečovicích nás čekal koncert v místním kostele sv. Lukáše, na němž vystoupili Aleš Bárta (varhany) a Sedláčkovo kvarteto se skladbami Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Po koncertu následoval pietní akt u hrobu Sukovy rodiny za účasti zástupců festivalu Pražské jaro, Českého muzea hudby, Společnosti Antonína Dvořáka, obce Křečovice a dalších představitelů. S potěšením jsme letos na akci uvítali potomky rodiny Antonína Dvořáka, Mgr. Hanu Kakešovou a pana Antonína Dvořáka III. Přítomna byla rovněž paní Marie Suková.

Během zájezdu jsme měli možnost navštívit Památník Josefa Suka v Křečovicích (se zasvěceným výkladem autorky expozice PhDr. Jany Vojtěškové, CSc) a Sukův rodný dům - bývalou křečovickou školu. Na zpáteční cestě do Prahy jsme strávili klidnou chvilku u Sukovy mohyly s lipovou alejí na okraji Křečovic.

I díky pěknému počasí se letošní zájezd do Křečovic opět vydařil. Zúčastnilo se jej 43 osob.

PhDr. Jarmila Tinlová

(Chcete-li zobrazit některý obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).


Foto Mgr. Radka Sadílková

Chvíle před pietním aktem


Foto Mgr. Radka Sadílková

Kladení květin za SAD


Foto Mgr. Radka Sadílková

Návštěva mohyly Josefa Suka


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2015 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 8.6.2015