Společnost Antonína Dvořáka (SAD) si připomenula 30. výročí úmrtí svého dlouholetého jednatele a posléze předsedy dr.Karla Mikysy pietní vzpomínkou u jeho hrobu na hřbitově v Bubenči dne 6.března t.r., tj. v předvečer úmrtního jubilea. Emeritní předseda SAD, dirigent Radomil Eliška, v krátkém proslovu připomenul významné zásluhy tohoto mnohaletého dvořákovského pracovníka, prvního ředitele postátněného Muzea Ant. Dvořáka v Praze (od roku 1956 do r. 1973), budovatele Památníku AD ve skladatelově rodišti Nelahozeves, zakladatele Pamětních síní  Ant. Dvořáka na zámku Sychrov, Lužany, na zámku Vysoká u Příbramě, v Lipníku nad Bečvou ad., tvůrce expozic a pečovatele o památníky Dvořákových žáků – především skladatele Josefa Suka (v jeho rodných Křečovicích) a Vít. Nováka (ve Skutči). Zmínil též zásluhy dr.K.Mikysy na založení Pěvecké soutěže AD v Karlových Varech (dnes známé soutěže mezinárodní) i jeho podílu při vzniku Dvořákova kvarteta, právní pomoci při záchraně Dvořákova domu na Vysoké, i vlastní záchraně Společnosti Ant. Dvořáka před její likvidací v 50. a znovu 70. létech. Díky jeho aktivitě byla v Čechách osazena také řada pamětních desek, vytvořena tradice dvořákovských oslav a zachráněna řada památek, oblíbeny byly i jeho přednášky o Dvořákových žácích Oskaru Nedbalovi, Rudolfu Karlovi, Juliu Fučíkovi –  jak ve Dvořákově muzeu, tak v Divadle hudby, v rozhlase tak  v regionálních muzeích aj. Jeho zásluhou se nám dochovala dodnes řada informací v jím zpracovaných heslech Českého hudebního slovníku osob a institucí.

JUDr. Karel Mikysa, ředitel Muzea Antonína Dvořáka v Praze v letech 1956-1973, uvádí jeden z koncertů v muzejní zahradě

(snímky z 50. let 20. stol.)

(Chcete-li zobrazit některý obrázek zvětšený, klikněte na něj levým tlačítkem myši).