Vážená předsedkyně Společnosti A. Dvořáka, milá Markéto,

 

považuji za svou příjemnou povinnost poděkovat ti za velmi zdařilou akci SADu, konanou 17. 4. 2014 v kině Ponrepo, v souvislosti s prohlídkou krásně opraveného konviktu, kde navštěvoval Dvořák varhanickou školu.

Avšak o Dvořáka tentokrát prvoplánově nešlo. Pořad byl věnován vzpomínkám a názorům prof. MUDr. Zdeňka Mařatky, syna sochaře Josefa Mařatky, který vytvořil Mistrovu bustu.

V žánru memoárových produkcí tato byla výjimečná neobvyklou niterností a autenticitou; takovou formu a obsah vtiskl “rodinnému“ filmovému dokumentu s názvem Z tvého života skladatel Kryštof Mařatka (syn MUDr. Mařatky). Opravdovou neokázalost snímku umocnila jistá filmařská neumělost; právě ta ale dodala sdělovanému charakter velmi soukromé výpovědi, pel rodinné intimnosti. Základ a smysl díla je dán vztahem tvořivého syna k otci, jeho upřímný zájem o tatínkovy názory. A vskutku pádný důvod pro tuto zvědavost, s kterou jsou často i tajnou kamerou zachyceny různé epizody ze života a z myšlení prof. Mařatky, pochopí rychle každý. Setkává se v osobě prof. Mařatky s ujasněným pohledem na často trapnou a bolestnou historii společenských změn doma i v evropském nadhledu, s uměleckou vnímavostí a s kulturností vzdělání, s láskyplnou sounáležitostí a péčí o rodinu, především však s charakterností životního jednání.

Nemám v úmyslu popisovat, jak hluboce jsem ten bohužel ne častý fenomén dotyku duchovního rozměru osobnosti vnímala.

Můj dík patří SADu, vlastně tobě Markéto jako inspirátorce akce. Vykročila za hranice Dvořáka, ale možná právě dobře. Ukázala obecně milieu, kterým umělecké dílo ovlivňuje inteligenci člověka a pomáhá růstu osobnosti, ať pracuje v jakémkoliv oboru. Domnívám se, že dnes by každý spolek pečující o odkaz kteréhokoliv uměleckého genia měl vyhledávat a ukazovat i lidi kolem nás, u nichž kulturnost a touha po osobnostním vyzrávání je podpořena poznatky, které jsou předmětem zájmu těchto spolků. Sbírání pozitivistických fakt ze života a díla tvůrců tak získává životaschopnost. Proto mne celá akce tak potěšila a rozhodně jsem nebyla sama!

 

                                                                                               Milena Dosoudilová